9001iso

ISO 9001 Hakkında Bilgiler

    Reklamlar
  • Kategoriler

  • Arşivler

Archive for Ekim 2011

ISO 9001 Belgesi

Posted by 9001iso Ekim 27, 2011

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 belgesi için kuruluşları bir belgelendirme şirketi ile iteşime geçip denetim talep etmeleri gerekmektedir. ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu firmada çalışan kişi sayısı ve firmanın iş kapsamının risk değerlendirmesine göre ISO 9001 denetim planı hazırlayıp müşteri kuruluşa fiyat teklifi sunar. Teklifin kabulüyle beraber ISO 9001 denetim tarihi ve atanan ISO 9001  denetim ekibi karşılıklı olarak onaylandıktan sonra denetim gerçekleştirilir. Denetimde çıkan uygunsuzluklar majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. Majör uygunsuzluklar belgelendirmeye direkt etki eden ve uygunsuzluğun düzeltilmemesi halinde belge alınmasını kesin olarak engelleyen uygunsuzluklardır, tekrar denetim gerektirebilir. Minör uygunsuzluklar ise belgelendirmeye engel teşkil etmezler. Bir kaç gün ya da hafta içerisinde (maksimum 90 gün) belgelendirme denetimi yapan kuruluşa düzeltici faaliyetler bir raporla gönderilir ve ISO 9001 belge onayı belgelendirme kuruluşu tarafından yayınlanır.

Reklamlar

Posted in ISO 9001 | Etiketler: , , | Leave a Comment »

ISO 9001

Posted by 9001iso Ekim 4, 2011

ISO 9001ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun;

  • Yürürlükteki mevzuat şartlarının ve müşterilerinin kendilerinden istediği şartları karşılayan, ürünü ya da hizmeti düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğu.
  • Sürekli iyileştirmeyi bir yaşam felsefesi olarak gördüğünü ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği durumlarda kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.

Yürürlükte olan en son ISO 9001 revizyonu şu an için 2008 yılında yürürlüğe giren ISO 9001:2008 versiyonudur. Bir kuruluşun ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirilebilmesi için bu standartla ilgili kriterleri tam olarak  yerine getirmesi gerekmektedir. ISO 9001 belgelendirme süreci ana sırasıyla planlama, denetim ve belgelendirmeden oluşmaktadır. Belgelendirme sürecinin tamamlanması, belgelendirme denetiminin başarı ile geçilmesi ile mümkündür.

Denetim sonrası almaya hak kazanılan ISO 9001 belgesi 3 sene geçerlidir. Yayın ve son kullanım tarihleri sertifika üzerinde belirtilmektedir. Son kullanım tarihi sonunda belge geçerliliğini yitirmektedir. Bunun yanısıra denetim  sonrasında  almaya  hak  kazanılan  ISO 9001 belgesinin  3  yıl geçerli olabilmesi için belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen periyotlarda (minimum senede 1 kez olmak üzere) gerçekleştirilen ara denetimleri başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Başarı ile geçen denetim sonucunda ISO 9001 belgesi denetlenen kuruluşa 1 yıllığına kiralanır ve bir sonraki denetim zamanına kadar belge firmanın olmuş olur. Daha fazla detaylı bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilir ve bizlere ulaşabilirsiniz.

ISO 9001

Posted in ISO 9001 | Etiketler: , , , , , | Leave a Comment »